9. Mazel Tov Festival | Konferencja naukowa

W dniu 19.11.2021 o godz. - 10:00


 

Program IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Lokalna społeczność żydowska” 

10.00-10.20        Uroczysta inauguracja Konferencji
10.20-11.05        Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Krzysztofa Tomasza Witczaka (Uniwersytet Łódzki) pt. Dwie tomaszowskie Muzy Juliana Tuwima

11.05-11.30        Przerwa kawowa

11.30-11.50        dr Małgorzata Juda-Mieloch (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu): Miejsca niedookreślenia. O tematyce żydowskiej w nowej podstawie programowej nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
11.50-12.10        mgr Jarosław Biernaczyk (UAM w Poznaniu): Wydarzenia Wiosny Ludów 1848 roku na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w przekazie niemieckojęzycznego świadka wydarzeń
12.10-12.30        dr Dominika Pasich (Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie): Lokalna społeczność żydowska w Wolbromiu w okresie niemieckiej okupacji – in memoriam
12.30-12.50        prof. dr hab. Roman Dziergwa (UAM w Poznaniu): Żydowska wspólnota wyznaniowa i synagoga w Ostrzeszowie – nowa tablica pamiątkowa jako inicjatywa upamiętnienia byłych współobywateli żydowskich

12.50-13.10        Dyskusja

13:10-13:30        dr Sławomir Przygodzki: Dawid Lande (1786-1858), kupiec i przemysłowiec. Szkic do portretu polskiego bourgeois
13.30-13:50        dr Amelia Korzeniewska (UAM w Poznaniu): Niezłomna, niewierna, obca. Pamięć o Edycie Stein jako przykład pamięci o dawnych żydowskich mieszkańcach polsko-niemieckiego pogranicza
13:50-14:10        dr Karol Górski (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu): Obraz Holocaustu Żydów we wspomnieniach mieszkańców powiatu Poznań-Wschód wysiedlonych w latach 1939-1940 do Generalnego Gubernatorstwa
14.10-14.30        Dyskusja
14.30-15.40        Przerwa obiadowa

15.40-16.00        mgr Laura Olasek (UW): Społeczność żydowska w przedwojennym Żyrardowie – próba rekonstrukcji na podstawie wspomnień Jerzego Koziarskiego i Elżbiety Hulki-Laskowskiej
16.00-16.20        dr Ewa Banasiewicz-Ossowska (UWr): Cmentarze żydowskie i ich miejsce w świadomości mieszkańców Wrocławia
16.20-16.40        mgr Rafał Kubiak (Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim/UKW w Bydgoszczy): Gminy żydowskie w miasteczkach powiatu bydgoskiego w dwudziestoleciu międzywojennym
16:40-17:00        mgr Anna Ciałowicz (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego): Lejb Rochman w świetle mińsko-mazowieckiej księgi pamięci
17:00-17:20        Dyskusja
17.20-17.40        dr Dominik Flisiak: Jakob Steinhardt. Artysta pochodzenia żydowskiego z Żerkowa
17.40-18.00        mgr Magdalena Frąszczak (UAM w Poznaniu): Festiwal Simchat Chajim jako współczesna opowieść o przeszłości sąsiedzkich relacji polsko-żydowskich
18.00-18.20        mgr Adrian Talarek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie): Społeczność żydowska Częstochowy w czasie II wojny światowej (1939-1945)
18.20-18.40        mgr Igor Michał Niewiadomski (UW): Kołobrzescy Żydzi. Historia i (nie)pamięć po 1945 roku
18.40-19.00        mgr Jakub Niewiński (UZ): Historie życia Wielkopolanek pochodzenia żydowskiego w trudnym wieku XX
19.00-19.30        Dyskusja i zamknięcie obrad pierwszego dnia Konferencji

 

PIĄTEK, 19.11.2021

10.00-10.20        dr Krzysztof Morta (UWr): Ostrowska gmina żydowska w czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej
10.20-10.40        dr Adam Poznański (UPWr): Polemika antyżydowska w dziele Alana z Lille De Fide Catholica: Contra haereticos, Valdenses, Iudaeos et paganos
10.40-11.00        mgr Łukasz Krzyszczuk (UWr): Judaika Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

11.00-11.30        Dyskusja i zamknięcie obrad Konferencji