PROGRAMY

Programy realizowane w Forum Synagoga

SKARBIEC KULTURY

Spotkania ze światem nauki (wykłady z różnych dziedzin: historii sztuki, teologii, filozofii, socjologii, etyki itp.), warsztaty, lekcje otwarte, dyskusje, sympozja naukowe – prezentujące ciekawe osiągnięcia i dziedzictwo kultury europejskiej i świata.

KONCERTY KAMERALNE

Prezentowanie muzyki dawnej, klasycznej, współczesnej – recitale i koncerty zespołów kameralnych, jazzowych, balladzistów, piosenki aktorskiej, na najwyższym poziomie.

KLIMATY SMAKÓW

Prezentacja różnych form sztuki niekomercyjnej, happeningi, ” nokturny” teatralne, filmowe, muzyczne, plastyczne, smaki świata – sztuka kulinarna. Priorytetem będzie tutaj edukacja artystyczna oraz rozpowszechnianie kultury poprzez kreowanie, organizowanie i prowadzenie działań, zjawisk i wydarzeń artystycznych; zaspokajamy potrzeby obcowania ze sztuką; ważne jest żywe spotkanie z artystami, twórcami, kreatorami. Podkreślamy rolę otwartości i tolerancji na inne kultury i tradycje Europy i świata.

SZTUKA W DIALOGU

Wystawy czasowe z różnych dyscyplin sztuk plastycznych, wizualnych. Nieustana rozmowa artystów na ważne tematy, które stanowią inspirację twórczości.

Skip to content