KONFERENCJA I SKUTECZNA PROFILAKTYKA…

W dniu 29.11.2019 o godz. - 10:00


FORUM SYNAGOGA

SKUTECZNA PROFILAKTYKA WYZWANIEM W POMOCY DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI

 

Już po raz drugi eksperci z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przemocy w rodzinie będą prelegentami konferencji pt. „Skuteczna profilaktyka wyzwaniem w pomocy drugiemu człowiekowi”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 29 listopada 2019 r. w Forum Synagoga przy ulicy Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Organizatorem konferencji jest Wydział Spraw Społecznych, Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Konferencja rozpocznie się punktualnie o godzinie 10.00. W konferencji wezmą udział m.in. członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektorzy i pedagodzy szkół zarówno podstawowych, jak i ponadgimnazjalnych, dyrektorzy przedszkoli, kuratorzy sądowi, policja, pracownicy MOPS, PCPR i OPiTU.

Podczas konferencji omówionych zostanie pięć zagadnień.

Wykład „O PRZESZŁOŚCI, KTÓRA WPŁYWA NA NASZĄ TERAŹNIEJSZOŚĆ” – wygłosi MAGDALENA SĘKOWSKA

  •  Magdalena Sękowska – Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz pracę z rodziną. Pracuje wykorzystując podejście systemowe, analizę transakcyjną, terapię narracyjną, terapię opartą na emocjach. W pracy z rodziną stosuję autorską metodę obserwacji dziecka w naturalnych warunkach rodzinnych i edukacyjnych. Dzięki temu uzyskuję relacyjną wiedzę na temat dziecka i stylu komunikacji panującego w relacjach między rodzicami a dzieckiem oraz między dzieckiem a rówieśnikami i nauczycielami. Współpracuję z zarządami i managerami, wspomagając organizacje we wzmacnianiu kompetencji relacyjnych oraz przywódczych. Specjalizuje się w przeprowadzaniu diagnozy kultury organizacyjnej, a także w prowadzeniu konsultacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Od 1985 roku prowadzi szkolenia, treningi, coaching, konsultacje, wspierając rozwój organizacji. Na podstawie własnych doświadczeń rozwinęła filozofię pracy z organizacjami w ujęciu systemowym. Popularyzuje wiedzę psychologiczną prowadząc od 25 lat wykłady otwarte oraz warsztaty. Jest współautorką książki „Analiza Transakcyjna w zarządzaniu”, a jako wydawca i konsultant naukowy wspierała publikację książki Julie Hay „Analiza Transakcyjna dla trenerów”.

 

Wykład „LEPIEJ ROZUMIEĆ, ŻEBY LEPIEJ POMAGAĆ, CZYLI CO ZABRAĆ ZE SOBĄ  W PODRÓŻ POMAGANIA” – wygłosi KATARZYNA ŁUKOWSKA

  • Katarzyna Łukowska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Absolwentka wydziału Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW oraz psychologii klinicznej. Doktorantka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, kierownik Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  w Społecznościach Lokalnych  „Strategia”. Autorka m.in. publikacji „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta” (wyd. MCPS). W systemie rozwiązywania problemów alkoholowych pracuje od 1998 roku i ma doświadczenie pracy w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Od 20 lat prowadzi działalność dydaktyczno–szkoleniową.

 

Wykład „JAK TOWARZYSZYĆ OFIAROM PRZEMOCY W WYCHODZENIU Z PRZEMOCY” – wygłosi DOROTA JASZCZAK – KUŹMIŃSKA

  • Dorota Jaszczak-Kuźmińska jest Absolwentką studiów magisterskich z zakresu resocjalizacji oraz studiów podyplomowych z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Terapeuta Motywujący, Certyfikowany Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 23 lat zaangażowana w realizację przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kurator sadowy przy wydziale karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy w warszawskiej dzielnicy Bemowo. Pracownik działu ds. rodziny i młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Autorka i współautorka wydawnictw edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie dydaktyczne.

 

Wykład „ALKOHOL I NARKOTYKI – WCIĄŻ AKTUALNE ZAGROŻENIA” – wygłosi DR ERYK MATUSZKIEWICZ

 

  • Dr Eryk Matuszkiewicz – Internista, toksykolog. Specjalista toksykologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie pracuje w Oddziale Toksykologii im. Dr W. Błeńskiej. Jest także nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia z toksykologii klinicznej dla wydziału lekarskiego i ratownictwa medycznego.

 

Wykład „DLACZEGO WARTO WIEDZIEĆ, WSPIERAĆ I POMAGAĆ?” – Wygłosi MGR KRYSTYNA SIKORA

  • Krystyna Sikora jest certyfikowaną specjalistką w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Ostrowie Wielkopolskim oraz członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prezes Fundacji Wsparcie w Ostrowie Wielkopolskim.