LITERATURA JEST ZAWSZE NA MIEJSCU

W dniu 14.07.2022 o godz. - 19:00


IRRELIGIA DEMIURGII ( O AUTONOMII LUDZKIEJ KREACJI W TWÓRCZOŚCI BRUNONA SCHULZA)

Rok Schulza: 130. Rocznica urodzin i 80.rocznica śmierci artysty

fragmenty prozy Brunona Schulza – w interpretacji Piotra Szczepaniaka

dr Tomasz Gruchot

 

BRUNO SCHULZ (ur. w 1892 r. w Drohobyczu k/ Lwowa – zastrzelony przez gestapo 19.11.1942 r.) – jeden z najoryginalniejszych twórców polskiej kultury XX wieku. Autor Sklepów cynamonowych, uprawiał też z powodzeniem twórczość malarską i graficzną. Twórczość Schulza – zarówno plastyczna, jak i pisarska – to opowieść o jego własnych słabościach, zawiłościach psychiki, obsesjach, pasjach i kompleksach.

Wykład Tomasza Gruchota – pt. Irreligia demiurgii (o autonomii ludzkiej kreacji w twórczości Brunona Schulza) poświęcony zostanie wpisanemu w opowiadania Schulza konceptowi oderwania człowieka od modelu życia zorganizowanego i zhierarchizowanego zgodnie z porządkiem narzucanym od wieków przez systemy religijne. Porządek taki posiada bowiem – w świetle dorobku autora Sanatorium pod Klepsydrą – moc deprecjonowania ludzkiego potencjału twórczego poprzez zestawianie go wyimaginowanymi możliwościami wykreowanych w kulturze bóstw. Zerwanie z tym schematem nie wykazuje wszakże znamion typowej herezji; jest raczej próbą uzyskania (a może odzyskania) autonomii, w której uwzględnianie religijnego kontekstu nie będzie konieczne.

 

dr TOMASZ GRUCHOT – Absolwent UAM w Poznaniu, historyk literatury i krytyk literacki. Autor książki Wyrazić niewyrażalne. O polskiej poezji metafizycznej po drugiej wojnie światowej (2006), publikował również w pracach zbiorowych, m.in. Śladami człowieka książkowego (1997), Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice (2000), Potęga smaku w czasach niesmaku. Studia i szkice o twórczości Zbigniewa Herberta (2007), w czasopismach literackich i społeczno-kulturalnych, redagował „Fakty Ostrowskie” Magazyn Społeczno-Kulturalny. Członek Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego.

 

PIOTR SZCZEPANIAK – dawniej aktor Pracowni Teatralnej Janusza Góreckiego, później reżyser Sceny Dramatycznej OCK, pisarz, dramaturg, nie publikuje, bo nie. Nauczyciel.