OSTROWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE – wykład

W dniu 02.06.2023 o godz. - 17:00


Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy wykład organizowany w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Naszym gościem i prelegentem będzie znakomity anglista, ceniony organizator międzynarodowego życia naukowego, pracownik Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, prof. zw. Mirosław Pawlak.

Profesor Mirosław Pawlak jest zatrudniony w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, gdzie w latach 2011-2019 pełnił funkcję rektora. Jego zainteresowania naukowe dotyczą kwestii związanych z uczeniem się i nauczaniem języka obcego, a w szczególności z przyswajaniem gramatyki, korektą błędów językowych, a także rolą różnic indywidualnych. Profesor Pawlak jest autorem lub współautorem 15 monografii, redaktorem wielu prac zbiorowych i opublikował ponad 300 artykułów w Polsce i za granicą. Jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopism Studies in Second Language Learning and Teaching (WP-A UAM) oraz Konińskie Studia Językowe (PWSZ w Koninie), jak również serii książkowej Second Language Learning and Teaching w wydawnictwie Springer. W latach 2017-2019 roku profesor Pawlak sprawował funkcję Przewodniczącego Światowej Federacji Stowarzyszeń Nauczycieli Języka Obcego.