Ostrowskie Towarzystwo Naukowe | wykład

W dniu 12.11.2021 o godz. - 18:00


 

Serdecznie zapraszamy na 61. wykład Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego.

dr inż. Magdalena Fitrzyk

Opowie o swojej nieziemskiej przygodzie z satelitami, obserwacjami Ziemi i znaczeniu, jakie te obserwacje mają dla obecnych i przyszłych pokoleń. W wykładzie poruszone zostaną również niezwykle ważne i „gorące” tematy zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatycznych oraz zrównoważonego rozwoju. Mowa będzie także o znaczeniu, jakie posiada Strategia Kosmiczna dla Europy dla dobra globalnego, jaki ma wpływ na gospodarkę, naukę i innowacje oraz czy ma znaczenie dla nas – zwykłych obywateli.

Dr inż. Magdalena Fitrzyk
Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji, ze specjalizacją z teledetekcji. Absolwentka Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od lat zajmuje się zdalnymi obserwacjami Ziemi oraz wykorzystaniem danych satelitarnych do badania zjawisk przyrodniczych oraz zmian zachodzących na Ziemi. Staż doktorski odbyła w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Centrum Obserwacji Ziemi. Obecnie pracuje dla Europejskiej Agencji Kosmicznej we Włoszech – Wydział Nauki, Aplikacji oraz Klimatu, gdzie zajmuje się radarowymi obserwacjami satelitarnymi oraz projektami badawczo-rozwojowymi. Realizuje również projekt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w którym dane satelitarne wykorzystuje do badań nas zagospodarowaniem wody oraz składników odżywczych w zlewni rolniczej.