OSTROWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE – WYKŁAD

W dniu 20.09.2019 o godz. - 18:00


Ostrowskie Towarzystwo Naukowe

wraz z

Ostrowskim Centrum Kultury

zaprasza na 53. wykład z cyklu „Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”:

prof. UEP dr hab. Piotr Lis

dr hab. Piotr Lis, prof. nadzw. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

.

Czy mieszkań wystarczy dla wszystkich? Uwarunkowania polityki mieszkaniowej

Przewrotne pytanie w tytule wykładu ma przyczynić się do dyskusji nad rozwojem i cyklicznością rynków mieszkaniowych, kształtowaniem się mieszkaniowych potrzeb i oczekiwań, możliwościami i ograniczeniami polityki mieszkaniowej we współczesnej Polsce. Prelegent stawia kilka tez: 1. zwiększenie liczby mieszkań na wynajem w strukturze zasobu mieszkaniowego stabilizuje sferę mieszkaniową; 2. polityka mieszkaniowa powinna wkomponowywać się w mechanizmy rynkowe, a nie wypierać ich czy zastępować (argumenty uzasadniające interwencję państwa w gospodarkę versus argumenty przeciwko interwencji państwa); 3.w społecznym zasobie mieszkaniowym muszą istnieć zasady, takie jak określenie warunków wejścia do zasobu społecznego, ale też wyjścia z niego, określenie zdolności osób do najmu w społecznym zasobie mieszkaniowym oraz przestrzeganie obowiązków lokatorów i właścicieli w tym zasobie.

 

prof. UEP dr hab. Piotr Lis – profesor nadzwyczajny w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz rzeczoznawca majątkowy. Autor ponad 70-ciu artykułów naukowych, 4 monografii naukowych i ponad 1100 operatów szacunkowych i opinii w postępowaniach administracyjnych w roli biegłego. Redaktor naczelny czasopisma „Research Papers in Economics and Finance”, kierownik Studiów Podyplomowych „Strategia i Planowanie Biznesu”. Uczestnik międzynarodowych i kierownik krajowych projektów badawczych (m.in. Polityka mieszkaniowa i mechanizmy jej finansowania w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, projekt realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w latach 2009-2015). Laureat m.in. Nagrody indywidualnej II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/16 – za monografię naukową pt. Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa, Poznań, 2016.

 wstęp wolny