PRACOWNIA LITERACKA | WARSZTATY LITERACKO-DYSKUSYJNE

W dniu 06.04.2024 o godz. - 10:00


PRACOWNIA LITERACKA
warsztaty literacko-dyskusyjne

Pracownia Literacka to seria comiesięcznych warsztatów dla wszystkich zainteresowanych literaturą, kulturą słowa i refleksją nad życiem wewnętrznym. Główne cele warsztatów to wspólna praca nad rozwojem twórczym oraz poszerzanie autorefleksji i kultury empatii.

Uczestnicy i uczestniczki będą wspólnie:
– czytać i dyskutować utwory literackie o wysokiej wartości artystycznej,
– ćwiczyć sztukę interpretacji i lektury uważnej,
– czytać i dyskutować krótkie teksty popularyzatorskie z dziedziny psychologii i życia wewnętrznego,
– pisać własne teksty inspirowane dyskusjami i ćwiczeniami,
– redagować teksty po dyskusjach grupowych,
– rozwijać kreatywność, wyobraźnię i kompetencje społeczne.

Forum Synagoga

ul. Raszkowska 21 Ostrów Wlkp.

 

koszt jednych zajęć: 40 zł

prowadzący ADAM BUSZEK