9. Mazel Tov Festival | Konferencja naukowa

W dniu 18.11.2021 o godz. - 10:00


 

Program IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Lokalna społeczność żydowska”

Ostrów Wielkopolski, 18-19 listopada 2021 r.

(Miejsce obrad: „Forum Synagoga”, ul. Raszkowska 21)

 

CZWARTEK 18.11.2021

10.00-10.20    Uroczysta inauguracja Konferencji:

10.20-11.05    Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Krzysztofa Tomasza Witczaka (Uniwersytet Łódzki) pt. Dwie tomaszowskie Muzy Juliana Tuwima

11.05-11.30    Przerwa kawowa

 

11.30-11.50    dr Małgorzata Juda-Mieloch (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu): Miejsca niedookreślenia. O tematyce żydowskiej w nowej podstawie programowej nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

11.50-12.10    mgr Jarosław Biernaczyk (UAM w Poznaniu): Wydarzenia Wiosny Ludów 1848 roku na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w przekazie niemieckojęzycznego świadka wydarzeń

12.10-12.30    dr Dominika Pasich (Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie): Lokalna społeczność żydowska w Wolbromiu w okresie niemieckiej okupacji – in memoriam

12.30-12.50    prof. dr hab. Roman Dziergwa (UAM w Poznaniu): Żydowska wspólnota wyznaniowa i synagoga w Ostrzeszowie – nowa tablica pamiątkowa jako inicjatywa upamiętnienia byłych współobywateli żydowskich

12.50-13.10    Dyskusja

 

13:10-13:30    dr Sławomir Przygodzki: Dawid Lande (1786-1858), kupiec i przemysłowiec. Szkic do portretu polskiego bourgeois

13.30-13:50    dr Amelia Korzeniewska (UAM w Poznaniu): Niezłomna, niewierna, obca. Pamięć o Edycie Stein jako przykład pamięci o dawnych żydowskich mieszkańcach polsko-niemieckiego pogranicza

13:50-14:10    dr Karol Górski (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu): Obraz Holocaustu Żydów we wspomnieniach mieszkańców powiatu Poznań-Wschód wysiedlonych w latach 1939-1940 do Generalnego Gubernatorstwa

14.10-14.30    Dyskusja

 

14.30-15.40    Przerwa obiadowa

 

15.40-16.00    mgr Laura Olasek (UW): Społeczność żydowska w przedwojennym Żyrardowie – próba rekonstrukcji na podstawie wspomnień Jerzego Koziarskiego i Elżbiety Hulki-Laskowskiej

16.00-16.20    dr Ewa Banasiewicz-Ossowska (UWr): Cmentarze żydowskie i ich miejsce w świadomości mieszkańców Wrocławia

16.20-16.40    mgr Rafał Kubiak (Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim/UKW w Bydgoszczy): Gminy żydowskie w miasteczkach powiatu bydgoskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

16:40-17:00    mgr Anna Ciałowicz (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego): Lejb Rochman w świetle mińsko-mazowieckiej księgi pamięci

17:00-17:20    Dyskusja

 

17.20-17.40    dr Dominik Flisiak: Jakob Steinhardt. Artysta pochodzenia żydowskiego z Żerkowa

17.40-18.00    mgr Magdalena Frąszczak (UAM w Poznaniu): Festiwal Simchat Chajim jako współczesna opowieść o przeszłości sąsiedzkich relacji polsko-żydowskich

18.00-18.20    mgr Adrian Talarek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie): Społeczność żydowska Częstochowy w czasie II wojny światowej (1939-1945)

18.20-18.40    mgr Igor Michał Niewiadomski (UW): Kołobrzescy Żydzi. Historia i (nie)pamięć po 1945 roku

18.40-19.00    mgr Jakub Niewiński (UZ): Historie życia Wielkopolanek pochodzenia żydowskiego w trudnym wieku XX

19.00-19.30    Dyskusja i zamknięcie obrad pierwszego dnia Konferencji

 

PIĄTEK, 19.11.2021 

10.00-10.20    dr Krzysztof Morta (UWr): Ostrowska gmina żydowska w czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej

10.20-10.40    dr Adam Poznański (UPWr): Polemika antyżydowska w dziele Alana z Lille De Fide Catholica: Contra haereticos, Valdenses, Iudaeos et paganos

10.40-11.00    mgr Łukasz Krzyszczuk (UWr): Judaika Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

11.00-11.30    Dyskusja i zamknięcie obrad Konferencji