Wieczór Działań Artystycznych Szuflada | Janusz Urbaniak | ZŁO i zbywalność rzeczy

W dniu 16.04.2024 o godz. - 19:00


Ostrowskie Centrum Kultury zaprasza na wieczór działań artystycznych SZUFLADA
„Zło i zbywalność rzeczy”
– poezja Janusza Urbaniaka
Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. godz. 19.00
Wstęp: 5 zł
Moderator: dr Tomasz Gruchot
Gospodyni wieczoru: Aleksandra Kiełb-Szawuła
JANUSZ URBANIAK przez 20 lat wykładał filmoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie obronił pracę doktorską. Od 1990 roku wydaje tygodnik lokalny „Rzecz Krotoszyńska”. Wiersze publikował m.in. w „Odrze”, „Migotaniach”, „Helikopterze”, „Twórczości”, „Akcencie”. W 2022 roku wydał pierwszy tomik poetycki Zbywalność rzeczy, wiersze zamieszczał także w książkach zbiorowych. Jest członkiem Klubu Literackiego „Dąbrówka” w Poznaniu. Od dwóch lat mieszka w Ostrowie Wielkopolskim.
TOMASZ GRUCHOT – Absolwent UAM w Poznaniu, historyk literatury i krytyk literacki. Autor książki Wyrazić niewyrażalne. O polskiej poezji metafizycznej po drugiej wojnie światowej (2006), publikował również w pracach zbiorowych, m.in. Śladami człowieka książkowego (1997), Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice (2000), Potęga smaku w czasach niesmaku. Studia i szkice o twórczości Zbigniewa Herberta (2007), w czasopismach literackich i społeczno-kulturalnych, redagował „Fakty Ostrowskie” Magazyn Społeczno-Kulturalny. Członek Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego.
Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, Ostrów Wielkopolski