Historia ostrowskich Żydów

1717

Pierwsi Żydzi odnotowani na terenie Ostrowa.

1724

Powstanie gminy żydowskiej w Ostrowie, nadanie jej przywileju przez właściciela miasta Jana Jerzego Przebendowskiego oraz budowa pierwszej synagogi i utworzenie cmentarza.

1773

Gmina ostrowska zatrudnia pierwszego stałego rabina Jakoba Lande.

1780

Utworzenie nowego cmentarza żydowskiego w Ostrowie.

1790

Budowa żydowskiej łaźni rytualnej w Ostrowie.

1835

Założenie żydowskiej szkoły elementarnej w Ostrowie.

1841

Budowa dwupiętrowego budynku szkolnego przy ulicy Raszkowskiej.

1849

W Królewskim Katolickim Gimnazjum w Ostrowie zdaje maturę pierwszy Żyd o nazwisku Abraham Berliner.

1857

Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowej synagogi przy ulicy Raszkowskiej.

1860

Oddanie do użytku nowej synagogi w stylu mauretańskim (budowniczy Moritz Landé, prawnuk pierwszego rabina).

1861

Ostrowska gmina żydowska osiąga najwyższą liczbę członków w swej historii (1.919 osób).

1872

Katastrofa w ostrowskiej synagodze (19 ofiar śmiertelnych).

1874

Wprowadzenie do Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie nauczania religii mojżeszowej.

1887

Założenie Towarzystwo Historii i Literatury Żydowskiej w Ostrowie.

1899

Miejscowy rabin Israel Meir Freimann (1830-1884) zostaje patronem jednej z ostrowskich ulic (obecna północna strona Placu 23 Stycznia).

1919

Otto Landsberg żydowski absolwent ostrowskiego Gimnazjum zostaje niemieckim ministrem sprawiedliwości.

1919-1921

Większość Żydów ostrowskich wyjeżdża do Niemiec (pozostaje kilkadziesiąt osób).

1935

Gmina żydowska zatrudniła ostatniego w swej historii rabina Markusa Halberstamma, który dojeżdżał do Ostrowa Kępna.

1940

Niemcy wywożą Żydów ostrowskich do getta w Łodzi oraz rozpoczynają niszczenie obu cmentarzy żydowskich a także dzielnicy żydowskiej (tzw. „Zielony Rynek”)

2006

Powstaje Stowarzyszenie „Przyjaciele Ostrowskiej Synagogi”, którego jednym z założycieli była Bettina Landé.-Tergeist praprawnuczka budowniczego ostrowskiej synagogi Moritza Landé..

2006

Miasto Ostrów zawiera ugodę z gminą żydowską we Wrocławiu i odkupuje od niej budynek ostrowskiej synagogi.

2007

Ukazanie się I tomu „Studia Iudaica Ostroviensia”.

2009

Ukończenie budowy lapidariów na miejscu dawnych cmentarzy żydowskich w Ostrowie.

2009

Rozpoczęcie prac renowacyjnych w ostrowskiej synagodze.

2009

Ukazanie się II tomu „Studia Iudaica Ostroviensia”.

2011

Otwarcie odrestaurowanej synagogi ostrowskiej.
Skip to content