ARTE DEI SUONATORI – KONCERT

W dniu 07.12.2019 o godz. - 16:00


Modernes Clavier

Wykonawcy:

Orkiestra Arte dei Suonatori

Andreas Borregaard – akordeon

Program: Johann Sebastian Bach – Koncerty na instrument klawiszowy

W muzyce barokowej często zdarza się, że instrumentarium nie jest precyzyjnie określone. Kompozytor pozostawia wykonawcy pewną dowolność w wyborze instrumentu. Doskonałym przykładem jest używanie przez Jana Sebastiana Bacha określenia “Clavier”, które oznacza dowolny instrument klawiszowy. Prezentowany projekt będzie interpretacją owej dowolności z punktu widzenia muzyka żyjącego w XXI wieku.

bezpłatne zaproszenia do odbioru w Forum Synagoga
ilość miejsc ograniczona