IX OSTROWSKI DZIEŃ WOLONTARIUSZA

W dniu 11.12.2019 o godz. - 12:00


W dniu 11 grudnia 2019 r. w Ostrowie Wielkopolskim, po raz kolejny  odbędą się obchody Ostrowskiego Dnia Wolontariusza.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem Hasło  – „Wolontariat wczoraj, wolontariat dziś, wolontariat jutro”

Ostrowski Dzień Wolontariusza jest ich świętem i okazją do promowania szlachetnej idei wolontariatu. Termin „wolontariat” odnosi się do wszelkiego rodzaju działań ochotniczych,  które dana osoba podejmuje z własnej woli, własnego wyboru i własnych powodów, bez wynagrodzenia.

Samorząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego od wielu lat  aktywnie działa na rzecz upowszechnianie różnorodnych form wolontariatu w różnych, środowiskach, w różnych  grupach wiekowych, a  także promowania wolontariatu w rozmaitych obszarach aktywności społecznej.

Podczas spotkania zostaną wręczone tytuły  oraz statuetki Ostrowskiego Wolontariusza Roku 2019.