Literatura jest zawsze na miejscu | MAREK HŁASKO CZYTANY DZISIAJ prof. UAM dr hab. Jan Galant

W dniu 18.07.2024 o godz. - 19:00


prof. UAM dr hab. Jan Galant
Pracuje na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Jest autorem książek: Marek Hłasko (1996), Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych (1999), Zszywacze, spinacze, pinezki. Krótkie szkice o literaturze (2007), Odmiany wolności. Publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października (2010). Opublikował także wiele artykułów w czasopismach naukowych i monografiach wieloautorskich. Jego zainteresowania badawcze dotyczą literatury i kultury polskiej po II wojnie światowej, zagadnień nowego regionalizmu i badań nad kulturami lokalnymi. Od 2008 r. pełni funkcję prezesa Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego, jest organizatorem i współorganizatorem wielu przedsięwzięć popularnonaukowych w Ostrowie Wielkopolskim, współredaktorem Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego (2006-2022).

spotkania prowadzi Aleksandra Kiełb-Szawuła
wstęp 5 zł