Literatura jest zawsze na miejscu | SIEDLIKÓW – MIKSTAT – GRABÓW: MARIANA PILOTA „TRÓJKĄT DZIECIŃSTWA” W KONTEKŚCIE ZWROTU LUDOWEGO W POLSKIEJ KULTURZE prof. UAM dr hab. Kornelia Ćwiklak

W dniu 31.07.2024 o godz. - 19:00


 

Prof. UAM dr hab. Kornelia Ćwiklak – literaturoznawczyni, pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM. Autorka książek: Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (Universitas, Kraków 2013) oraz Literackie podróże do Polski i Niemiec. Studia imagologiczne (Silva Rerum, Poznań 2019), a ponadto ok. 80 artykułów naukowych, a także  przekładów oraz recenzji tekstów naukowych i literackich. Redaktorka naukowych prac zbiorowych, m.in. dwutomowej monografii pt. Baśń we współczesnej kulturze (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015).

Zajmuje się polsko-niemieckimi relacjami w literaturze współczesnej, komparatystyką, studiami postkolonialnymi oraz regionalistycznymi. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, kilkudziesięciu konferencji naukowych, polskich i zagranicznych. (Współ)organizatorka 8 konferencji naukowych. Stypendystka Fundacji Janineum w Wiedniu. Prowadziła zajęcia na Université libre de Bruxelles (visiting professor).

Wiceprezes Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego (od 2008), organizuje wykłady otwarte (w latach 2006-2024 odbyło się 76 wykładów). Współredaktorka „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”.

 

spotkania prowadzi Aleksandra Kiełb-Szawuła
wstęp 5 zł