OSTROWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE – wykład

W dniu 21.04.2023 o godz. - 16:30


Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

 Kto pisał historie miast?

 Przykład poznański

 

Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

– historyk

– prodziekan Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w      Poznaniu,

– redaktor naczelny „ Kroniki Miasta Poznania”,

-autor czterotomowej „Historii Poznania”, wydanej w 2021r.

 

O wykładzie:

Historia miejska budzi coraz to większe zainteresowanie. Jej korzenie tkwią w wieku XIX, gdy rodziła się nowoczesna historiografia. Dzieje miast nie były jednak tylko domeną historyków z uniwersyteckich katedr, istotną rolę w ich rozwoju odgrywali archiwariusze czy bibliotekarze, nie bez znaczenia była także inspiracja i wsparcie światłej władzy miejskiej. Badania dziejów stolicy Wielkopolski są tego najlepszym przykładem.