PROMOCJA ROCZNIKA OTG

W dniu 17.01.2020 o godz. - 18:00


 

Promocja 14. numeru „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”. Publikacja (ponad 400 stron) będzie zawierać część drugą materiałów historycznych dot. Powstania Wielkopolskiego w regionie ostrowskim. W bieżącym numerze Czytelnik znajdzie genealogię rodziny Hirschów (byłych właścicieli browaru ostrowskiego), opis ciekawych, historycznych postaci związanych z regionem ostrowskim, a także opis zjazdów rodzinnych i jubileuszy, w tym 100-latków i 60-lecia kapłaństwa ks. infułata seniora Tadeusza Szmyta.
Nowością tego numeru Rocznika będzie spojrzenie na ostrowską kulturę, a w nim opis „Dnia Animatora i Pracownika Kultury 2019” ze szczegółowym przybliżeniem osób, które w wymienionym roku otrzymały szczególne wyróżnienie – Filar Kultury za całokształt działalności kulturalnej – Jadwigi Smok i Andrzeja Leraczyka.
Zawartość niniejszego numeru Rocznika z pewnością zainteresuje wielu mieszkańców naszego miasta i regionu.