Wieczór Działań Artystycznych | Szuflada | Bolesław Grobelny

W dniu 07.02.2023 o godz. - 19:00


 

BOLESŁAW GROBELNY – urodził się w 1948 r., absolwent poznańskiej AWF, z zamiłowania – plastyk, poeta, przyrodnik i regionalista, człowiek o renesansowych horyzontach. Popularyzator historii, kultury oraz przyrody regionu południowej Wielkopolski. Były wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, juror lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich konkursów i przeglądów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – recytatorskich, plastycznych, historycznych, tanecznych, teatralnych i literackich. Inicjator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Czernika (ponad 30 edycji) oraz Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego im. Alfonsa Mazurkiewicza.

Ilustrator tomików poezji, projektant okładek książek a także pomników plenerowych. Wykonawca muralu na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. Swoje prace plastyczne prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych zdobywając tam wiele nagród i wyróżnień. Współpracuje z lokalnymi pismami w Ostrzeszowie i Kobylinie. W r. 2011 nominowany do Nagrody Głównej WTK, w r. 2017 wyróżniony (na wniosek WTK)  Medalem „Labor Omnia Vincit” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. W 2018 r. świętował jubileusz 50 –lecia działalności pedagogiczno-kulturalnej. Ma w dorobku m.in. tomiki poetyckie: „Skorynki twardogórskie” (2014), „Polonez sędziejowicki” (2016) „Listy z Kocich Gór” (2018) – w których przejawia wielki talent dostrzegania urody świata i ludzi, portretowanych w krótkich lirykach, a piosenki, fraszki, erotyki, krotochwile oraz gawędy są jego ulubionymi formami wypowiedzi artystycznej.

Gospodyni wieczoru

Aleksandra Kiełb – Szawuła

wstęp 1 zł

Serdecznie Zapraszamy !